ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ


Βιοιατρική, Αθήνα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ: [Υ-ΓΡ 03/16] Για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου. Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: -Πτυχίο Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. -Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υγείας -Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο -Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης -Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας ...

Sponsored Ads