Υπάλληλος Γραφείου - Κοζάνη


ALFA ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ, Κοζάνη

Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης ΑLFA – Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξής της αναζητά να καλύψει την ακόλουθη θέση εργασίας για τα γραφεία της Κοζάνης: Υπάλληλος Γραφείου με πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικού τμήματος...

Sponsored Ads