Pengurus Besar, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia


Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Selangor

Kelayakan dan Pengalaman • Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Pengunjsan Sumber Manusia / Pentadbiran Pemiagaan / Pengurusan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya • Berpengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun pada peringkat pengurusan koperasi / syarikat • Berpengalaman dan berpengetahuan dalam Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Kesatuan Sekerja 1959 adalah...

Sponsored Ads