Pædagogiske medarbejdere til Sønderbro Den Sikrede Institution


Københavns Kommune, København

Vi søger fysisk og mentalt robuste personer, som er i stand til at håndtere pressede situationer, udadreagerende adfærd, usikkerhed og kompleksitet i arbejdet med udsatte unge. Det er nødvendigt, at du kan værne om egne grænser i samspillet med de unge. Du skal have en god og stabil ydeevne samt kunne tage initiativ til at igangsætte forløb, der tilvejebringer viden om den unges sociale...

Sponsored Ads